Waarom dit verhaal ?

Graag wil ik dit mijn lezers nalaten, nu ik het nog vertellen kan. Hoe het leven in de Nederlandse kolonie, Nederlands Indië, voor mij was. In de Nederlandse geschiedenis zijn die 300 jaar, dat de Nederlanders daar waren, zo onderbelicht. De fouten, die er gemaakt zijn zouden toch tot lering kunnen dienen voor het heden? Hoe het vrije rimboebestaan ingeruild werd voor enige jaren achter het gedek door toedoen van de Japanse bezetter. Ook het leed dat deze bracht voor blank en bruin. Het Paradijs veranderde in een hel.

Dan de Bevrijding en naar Nederland, waar velen toch nog voortijdig zijn gestorven, Het verleden heeft invloed gehad op het verdere leven. Leerachterstand, maar ook het aanpassen aan een andere leefwijze gaven problemen. Men zat in Nederland niet te wachten op deze Indië gangers, men was nog bezig zich te herstellen van de oorlog met Duitsland.

Ook valt het op, dat het politieke klimaat, zodanig is, dat men de schaamte over het koloniaal verleden afwentelt op de nakomelingen van hen, die betaald werden door het Nederlands Gouvernement. Nederland is daar door rijk geworden. Naast de winst voor Nederland heeft het toenmalige Nederlands Indië ook welvaart gekend. Veel is daar echter van verloren gegaan na de oorlog met Japan.

Het economisch belang van de handel met Japan heeft ook een rol gespeeld in het verdoezelen van wat er gebeurd is. Gastdocenten proberen dit hiaat op te vullen.

De literatuur waarnaar verwezen wordt, staat tussen haakjes achter de betreffende tekst.